Home » Curs

Curs

PREVENTIE SI INTERVENTIE IN CAZ DE ACCIDENT. EXPERTIZA PSIHOLOGICA IN ACCIDENTOLOGIE – Descrierea cursului

Cadrul teoretic al cursului

Cercetări din literatura de specialitate au demonstrat relația dintre cogniții,atitudini și comportament (Ajzen 2001, Albarracin, Johnson&Zanna 2005, Hunter,D.C., Stewart, J.E.2009). Relevant în acest sens este și studiul lui Iversen (2004) care a măsurat atitudinea față de încălcările normelor rutiere față de excesul de viteză a conducătorilor auto, precum și atitudinea față de conducerea neglijentă practicată de alti șoferi și atitudinea față de conducerea autovehiculului după ce au consumat alcool. Legătura dintre schimbarea atitudinii și îmbunățățirea siguranței în trafic vizează două aspecte importante: în primul rând dacă există o relație de cauzalitate între atitudini și comportament, iar în al doilea rând , dacă pot fi influențate atitudinile participanților la trafic și care sunt modalitățile de schimbare a atitudinilor. De asemenea nu sunt de neglijat în această ecuație emoțiile care sunt factorii importanți pentru explicarea unor comportamente in trafic, pentru multe persoane , excesul de viteză fiind o experiență emoțională(pozitivă sau negativă) si starea de odihnă/oboseală a conducătorului auto.

Obiectivul cursului:

Pornind de la aspectele teoretice, prezentul curs urmarește oferirea unor solutii practice prin diseminarea împreună cu participanții la curs a unor situații disfuncționale din trafic pornind de la analiza unor chestionar a atitudinilor disfuncționale în trafic, prezentând metodele de preventie si intervenție specifice pentru modificarea acestor atitudini disfuncționale, dar și prezentarea și analiza unor studii de caz.

In acest sens prezentăm conținuturile propuse spre a fi discutate, fiecare dintre teme având și o componentă practic-aplicativă:

 1. Ce este psihologia traficului? Studii actuale legate de psihologia traficului
 2. Cadrul legislativ și norme specifice în România și Uniunea Europeană privind rolul psihologului in trafic
 3. Rolul psihologului în activitatea de pregătire și formare a conducătorilor auto
 4. Relația cogniții—atitudini-comportamente în trafic
 5. Cauze generatoare de evenimente in trafic
 6. Evaluare și expertiză psihologică,  consiliere/reabilitare în psihologia traficului

Competențe:

 • Cunoaşterea aspectelor legate de psihologia traficului,accident, factori favorizanti,atitudini în trafic;
 • Cunoașterea aspectelor legate de prevenția și intervenția în dezvoltarea atitudinilor funcționale în trafic;
 • Cunoașterea rolului psihologului în pregătirea și formarea conducătorilor auto, precum și gestionarea situațiilor de accident;
 • Realizarea unor planuri de intervenție individualizate.

Formatori:

 • prof.univ.dr. Mihaela RUS(Universitatea Ovidius din Constanta), psiholog principal/
  supervizor/formator acreditat CNFPA;
 • Ionel SIMIONCA, psiholog principal/ supervizor

Durata: 20 ore
Numar de credite: 20

Cui se adresează cursul?

Psihologilor interesați să cunoască sau să aprofundeze principalele aspecte implicate în prevenția și intervenția în cazuistica specifică psihologiei siguranței traficului , care activează în domeniul psihologiei transporturilor, studenților/masteranzilor interesați de domeniul psihologiei transporturilor si siguranței circulației.

Preț: 250 lei/cursant, se accepta si vouchere emise de Colegiul Psihologilor din România