Home » Despre noi

Despre noi

Asociatia de Psihologie si Siguranta Rutiera – PsihoTrafiQ este o organizatie neguvernamentala infiintata in 2015, are scop nepatrimonial, apolitic, cu caracter educativ‐informativ, social si cultural. In vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita, asociatia profesionala isi propune sa atinza urmatoarele obiective: conceperea, organizarea, promovarea si desfasurarea de activitati si proiecte de educatie formala, informala si nonformala in Romania, activitati ce urmaresc pregatirea, formarea si dezvoltarea continua a tinerilor si a adultilor, inclusiv a celor cu dizabilitati, la nivel personal si profesional, in vederea atingerii obiectivelor personale si profesionale propuse de catre acestia. Asociatia de Psihologie si Siguranta Rutiera – PsihoTrafiQ promoveaza valorile care tin de egalitatea de sansa a membrilor comunitatii si, in acelasi timp, promoveaza activitati de combatere a excluziunii sociale.

In acest sens, obiectivele noastre sunt:

 • sustinerea unor cursuri de formare, workshop-uri de formare profesionala pentru psihologi, in domeniile acreditate de CPR, conforma legislatiei in vigoare;
 • incheierea si derularea unor parteneriate cu diferite institutii pe diferite teme de interes local sau national;
 • organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, simpozioane, festivaluri, dezbateri publice, precum si organizarea de manifestatii publice, marsuri si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expozitii, intalniri, conferinte, dezbateri, cursuri si seminarii fie singura, fie alaturi de alte organizatii, asociatii, fundatii, precum si orice alte manifestari pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine statatoare;
 • conceperea, realizarea si editarea de materiale educationale in diverse domenii de formare, perfectionare si informare, sub forma tiparita si in format electronic, concretizate in carti, cursuri, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice, filme, programe video si audio pe suport tiparit, CD/DVD si alte suporturi clasice sau electronice;
 • conceperea, realizarea, promovarea si desfasurarea de proiecte de educatie rutiera , formare si consiliere toate domeniile care tin de dezvoltarea personala si profesionala;
 • conceperea, promovarea si desfasurarea de programe educationale nonformale pentru tineri, inclusiv a celor cu dizabilitati, in colaborare cu institutii de invatamant (scoli, licee, universitati) si organizatii non‐guvernamentale cu interese comune cu ale asociatiei;
 • efectuarea de studii, cercetari, sondaje de opinie si programe pentru dezvoltarea educatiei formale si nonformale a tinerilor si adultilor, in colaborare cu diverse institutii de specialitate: universitati, licee, scoli, inspectorate scolare, inspectorate de cultura, case de cultura si alte institutii guvernamentale si non‐guvernamentale din Romania si din strainatate;
 • analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de conducere) si ale detinatorilor de atestate profesionale de siguranta transporturilor), inclusiv pentru transporturi rutiere speciale), inclusiv pentru transporturile feroviare, navale si aeriene);
 • interventia de specialitate, asistenta si consiliere psihologica specifica pentru candidatii la scolarizarea in conducerea autovehiculelor, la redobandirea permisului de conducere, siguranta transporturilor, inclusiv pentru transporturi rutiere speciale;
 • dezvoltarea si testarea unui produs specifice domeniilor psiholgiei aplicate;
 • realizarea programelor de educatie pentru o conduita preventiva, defensiva in activitatea de conducere auto, comportament echilibrat in trafic, prevenirea riscurilor profesionale, a accidentelor si evenimentelor in trafic;
 • consilierea si asistarea psihologica a persoanelor victime ale accidententelor rutiere ;
 • consilierea si asistarea psihologica a persoanelor participante la siguranta rutiera;
 • elaborarea, implementarea si monitorizarea programelor de evaluare a candidatilor la scolarizare in diferite functii din siguranta circulatiei, interventii specifice pentru persoanele cu dificultati in parcurgerea perioadei de scolarizare, consiliere suportiva;
 • ofera servicii de evaluare psihologica/psihodiagnostica complexa individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si specifica diferitelor profesii, selectie, precum si controlul psihologic periodic), evaluarea psihologica complexa a contextului muncii, evaluarea psihologica a grupurilor, psihodiagnoza organizationala, specifice domeniului sanatatii si securitatii in munca);
 • ofera servicii de interventia psihologica directa si indirecta pentru individ, context si grup, pentru dezvoltarea personala a individului, consiliere vocationala si orientare in cariera;
 • dezvoltarea, testarea, implementarea si evaluarea unui produs specific (proces de evaluare, selectie, testare, control);
 • fundamentarea si participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte ;
 • organizarea de programe educationale complexe tip „boot camp” (program complex format din sesiuni de pregatire nonformala, excursii, activitati in aer liber si altele);
 • analiza psihologica a nevoilor organizatiei/clientului, evaluarea psihologica a sistemelor organizationale, psihodiagnoza organizationala, climat si cultura organizationale, in serviciile de marketing, turism, sport, protectia mediului, servicii comunitare si in alte domenii ale serviciilor;
 • analiza cerintelor produselor, proiectarea si testarea produselor, implementarea si evaluarea acestora la nivel organizational;
 • planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational;
 • evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern organizatiei, consultanta pentru producatori si comercianti, studii de piata), analiza comportamentului consumatorului);
 • acordarea de feedback, coaching pentru dezvoltarea antreprenoriala, de afaceri, profesionala si personala;
 • realizarea de programe si campanii pe teme de interes local si national;
 • realizarea de programe si campanii de promovare a educatiei rutiere in randul populatiei;
 • realizarea de programe de implicare a tinerilor si adultilor in activitati civice de interes comunitar in scopul promovarii comportamentelor dezirabile in societate;
 • organizarea de actiuni de voluntariat in domeniul activitatilor exercitate;
 • dezvoltarea potentialului uman prin oferirea de trasee si oportunitati educationale de alternativa, pentru tineri si adulti;
 • elaborarea de programe educationale complexe si flexibile care sa corespunda potentialului bio-psiho-social al copilului si cerintelor sociale actuale si de perspectiva;
 • evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltarii cognitive, afectiv-motivationale si a personalitatii persoanelor aflate intr-un context educativ/de invatare-dezvoltare, evaluarea elevilor si tinerilor cu CES), consilierea psihoeducationala, psihologica si vocationala;
 • optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;
 • consilierea psihologica, asistenta si interventia psihoeducationala in institutii, organizatii educationale;
 • interventii psihologice specifice pentru persoane aflate intr-un context educativ/de invatare-dezvoltare;
 • evaluarea psihologica clinica/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicati in sanatate, dezvoltare si tulburare/boala mintala, handicap/dizabilitati, evaluarea psihologica clinica a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES), sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie (asistenta psihologica la audierea participantilor in procesul judiciar, asistenta psihologica pentru recuperare si reintegrare sociala), la adult, familie sau copil; promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane;
 • interventie psihologica clinica primara – consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicati in sanatate si boala;
 • extinderea si diversificarea serviciilor educationale si sociale prin organizarea de cursuri de formare continua si complementara;
 • servicii de consilierea psihologica cu aplicatie generala, specifica unei metode psihoterapeutice, inclusiv in genetica, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist***), trauma), adictii, asistenta psihologica a victimei si agresorului, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; asistenta psihologica clinica a copiilor cu CES), promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane;
 • instituirea de servicii de asistenta socio-psiho-pedagogica a familiei, in scop de informare, documentare, consiliere, consultanta;
 • servicii de evaluare psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), in vederea selectiei candidatilor pentru institutiile militare, a personalului militar si civil din cadrul unitatilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea si mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea starii de sanatate psihica, in timp de pace si in timpul operatiilor specifice;
 • educatie si consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare si nationale, precum si a comportamentelor prosociale;
 • investigarea caracteristicilor psihologice ale pregatirii pentru lupta, inclusiv a caracteristicilor mediului de actiuni militare si ale campului de lupta, precum si a factorilor psihologici care influenteaza participarea si performanta in lupta, cercetarea rolului proceselor cognitive si reglatorii in activitatea militara, investigarea psihologica a modalitatilor de reducere a nivelului de stres ocupational si de stres in lupta, consiliere pentru orientare in cariera militara;
 • servicii de evaluare psihologica a personalului in institutiile militare, pentru instruirea, detinerea si utilizarea armelor si munitiei;
 • dezvoltarea deprinderilor manageriale si profesionale a membrilor asociatiei, in vederea perfectionarii continue si sporirea calitatii serviciilor prestate;
 • dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu alte organizatii si persoane fizice din tara si strainatate cu interese comune cu ale asociatiei, prin schimburi de experienta, proiecte comune si delegatii reprezentand asociatia;
 • colaborarea cu diverse persoane fizice, autoritati locale, alte institutii si organizatii guvernamentale, non‐guvernamentale din tara si din strainatate, pentru punerea in practica a unor proiecte de interes comun;
 • reprezentarea intereselor comune ale membrilor asociatiei pe langa organismele si organizatiile nationale si internationale;
 • educarea populatiei in scopul dezvoltarii iunor comportamente si atitudini responsabile social;
 • organizarea, sprijinirea si desfasurarea de activitati sociale, culturale, sportive pentru persoanele beneficiare ale activitatii Asociatiei;
 • primirea de cotizatii, donatii, pentru: cumpararea, construirea, inchirierea unor cladiri etc., precum si a altor mijloace fixe sau circulante necesare realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.
 • desfasurarea de activitati/evenimente publice si comerciale in scopul atragerii de noi membri, organizarea de intruniri publice, stabilirea de metode de atragere a cotizatiilor, organizarea de grupuri de sprijin si luarea de orice alte masuri necesare pentru a obtine contributii la fondurile asociatiei sub forma de donatii, alocatii, cotizatii si altele.
 • realizarea de emisiuni radio-tv destinate indeplinirii scopului asociatiei;
 • intocmirea unor proiecte de finantare in vederea obtinerii de fonduri destinate indeplinirii scopurilor Asociatiei.
 • realizarea/mentinerea/distribuirea de materiale informative si de identitate ale Asociatiei:
  • distribuirea de materiale de reclama ale Asociatiei (carti de vizita, autocolante, fluturasi, pliante, calendare, insigne, ecusoane, fanioane, felicitari etc.)
  • editarea si distribuirea de publicatii proprii periodice (interne si respectiv de interes mai general);
  • editarea si distribuirea de publicatii proprii neperiodice (volante, pliante, brosuri, afise etc.);
  • realizarea de albume foto ale Asociatiei pe suport de hartie, dar si pe suport magnetic (CD, DVD); afisare publica de bannere, postere, afise si alte materiale ale Asociatiei;
  • realizarea de proiectii publice de diapozitive, video, expozitii foto;
  • realizarea si distribuirea (gratuit sau contra cost) de materiale video in domeniile Asociatiei;
  • realizarea si distribuirea (gratuit sau contra cost) de ilustrate, seturi de diapozitive, postere etc;
  • organizarea de standuri de prezentare ale Asociatiei la diverse targuri si expozitii;
  • realizarea si distribuirea de alte materiale informative sau de reclama pentru Asociatie;
 • toate actiunile si activitatile de marketing si management legate de activitatile economice (aducatoare de venit) ale Asociatiei, necesare dupa natura activitatii in cauza;
 • actiuni si activitati necesare functionarii interne curente a Asociatiei (activitati financiar-contabile, de secretariat, comunicatii, relatii interne si externe publice), colectarea cotizatiilor si a altor taxe, scrierea de proiecte si inaintarea de cereri de finantare/sponsorizare, organizarea de evenimente diverse de procurare de fonduri si de alte activitati menite sa asigure veniturile necesare Asociatiei;
 • indeplinirea (oferirea) de servicii de management al resurselor si consultanta pentru alte organizatii non-profit;
 • desfasurarea de activitati pentru copii, tineri si adulti in cadrul unor activitati specifice;
 • alte actiuni necesare realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei;
 • atragerea in randul membrilor pe baza liberului consimtamant si a cunoasterii statutului Asociatiei a unui numar cat mai mare de liber profesionisti, intreprinzatori particulari, persoane fizice si juridice.